Warunki ogólne

Warunki ogólne

1. REZERWACJA

Rezerwację można uznać za dokonaną dopiero po odebraniu "Potwierdzenia", które ośrodek Residence Serenissima wyśle bezpośrednio po otrzymaniu zaliczki. Do Potwierdzenia załączony jest formularz z listą gości, który należy wypełnić, podpisać i jak najszybciej odesłać do ośrodka Residence Serenissima. Późniejsze żądania wszelkiego typu zmian, jak skrócenie lub przesunięcie terminu pobytu, powodują naliczenie dopłaty w wysokości 50,00 € i anulowanie wszelkich warunków zastosowanej oferty specjalnej.

2. PŁATNOŚĆ

Płatności prosimy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. Aby rezerwacja była ważna, klient obowiązany jest wpłacić trzydziestoprocentową (30%) zaliczkę przelewem bankowym (wszelkie opłaty i prowizje obciążają płatnika) lub online kartą kredytową (VISA lub MasterCard) przez naszą stronę internetową. Aby uzyskać więcej informacji proszę wejść w zakładkę "Płatności" na naszej stronie internetowej. Ośrodek wypoczynkowy Residence Serenissima zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zaliczki otrzymanej po upływie 15 dni od daty udostępnienia apartamentu. Pozostałą kwotę za wynajem apartamentu należy uiścić w dniu przyjazdu do ośrodka Residence Serenissima - Via del Sagittario, 41 - 30028 - BIBIONE gotówką (w wypadku kwot poniżej 5.000,00 €), kartą bankomatową (Cirrus Maestro) lub kartą kredytową (Visa i MasterCard). Nie akceptujemy czeków.

3. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI

W wypadku rezygnacji do 4 tygodni przed planowaną datą przyjazdu mogą Państwo otrzymać bon odpowiadający wysokości wpłaconej kwoty, do wykorzystania przy rezerwacji pobytu w naszym ośrodku w roku bieżącym lub przyszłym. W wypadku późniejszej rezygnacji zaliczka przepada. W wypadku wcześniejszego wyjazdu, późniejszego przyjazdu lub niepojawienia się Gościa, naliczona zostanie opłata w wysokości 100% ceny wynikającej z umowy. Nie ma możliwości anulowania ofert ze stawką bezzwrotną, dlatego radzimy wykupić specjalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

4. PRZYJAZD

Zakwaterowanie w apartamencie winno nastąpić w ustalonym dniu, w godzinach od 16:00 do 19:30. W razie przewidywanego opóźnienia prosimy niezwłocznie poinformować o tym ośrodek Residence Serenissima (Tel. +39 0431 1945188). W przeciwnym wypadku apartament będzie dostępny jeszcze tylko przez kolejny dzień. Po przyjeździe w celu zameldowania należy okazać dokumenty tożsamości wszystkich osób, które będą zajmować apartament.

5. REGULAMIN POBYTU

W apartamencie nie może zamieszkiwać więcej osób (w tym dzieci) niż podane jest w naszym potwierdzeniu a każda zmiana wymaga zgłoszenia i akceptacji ze strony Recepcji. Małe zwierzęta domowe można przywozić wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody ośrodka Residence Serenissima. Wszyscy Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka Residence Serenissima, a do respektowania ogólnych zasad dotyczących zachowania ciszy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i nocnych.

6. KAUCJA

Klient zobowiązuje się dbać o apartament i jego wyposażenie (naczynia, lodówka, materace, itd.). Reklamacje dotyczące stanu apartamentu i jego wyposażenia będą przyjmowane wyłącznie w ciągu 24 godzin od momentu przyjazdu. Klient ponosi koszty wszelkich ewentualnych uszkodzeń czy zniszczeń. W celu zagwarantowania przestrzegania wszystkich wynikających z regulaminu zasad postępowania i korzystania z apartamentu ośrodek Residence Serenissima jest uprawniony do pobrania kaucji przy odbiorze kluczy. Ww. kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu apartamentu.

7. WYJAZD

Apartament należy zwolnić do godziny 10:00 rano, w ustalonym dniu. Wyjazd musi nastąpić w ustawowych godzinach urzędowania, aby umożliwić naszym pracownikom sprawdzenie stanu apartamentu. Ośrodek Residence Serenissima, na życzenie, może zezwolić na wyjazd poza godzinami urzędowania, jednakże w tym wypadku zastrzega on sobie prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji i odesłania jej przekazem pocztowym po sprawdzeniu stanu apartamentu. W wypadku wcześniejszego wyjazdu Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek obniżki ustalonych kosztów pobytu i w konsekwencji nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

Ośrodek Residence Serenissima nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, urazy, straty, kradzieże, opóźnienia i ogólne niedogodności występujące w apartamencie. Ośrodek Residence Serenissima świadczy jednak swoje usługi w taki sposób, aby pomóc rozwiązać ewentualne problemy, przy czym wszelkie zatwierdzone roszczenia odszkodowawcze należy rozstrzygać bezpośrednio na miejscu. W sprawach spornych sądem właściwym jest Sąd w Wenecji.

9. NORME PARTICOLARI

W wypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w przydziale zarezerwowanego apartamentu ośrodek Residence Serenissima zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym o zbliżonych parametrach. W takim wypadku wszelkie dodatkowe koszty ponosi ośrodek Residence Serenissima. Prośba o konkretny apartament (numer, piętro, strona, widok itp.) jest brana pod uwagę, jednak nie udziela się w tym zakresie jakiejkolwiek gwarancji. Opis składu wyposażenia podany w katalogu może w wyjątkowych wypadkach podlegać zmianom. Informujemy naszych klientów, że upoważniony personel ośrodka Residence Serenissima może wchodzić do apartamentów w celu sprzątania oraz wszelkich napraw lub konserwacji nawet pod nieobecność najemców.

10. AKCEPTACJA

Z chwilą rezerwacji najemca akceptuje wszystkie wyszczególnione tu warunki.