Info
I.T.A. S.R.L.

Via del Sagittario, 41 - 30028 Bibione - Venezia (IT)

Tel. +39 0431 1945188
Faks +39 0431 43419

Siedziba statutowa
Via Roma, 33 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
NIP 01121870933

Nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Wenecji VE - 234446
Kapitał zakładowy 10.400,00