Ogłoszenia

POR-FESR 2014-2020

Oś 3 “Konkurencyjność systemów produkcyjnych"

Specjalny cel “Wzrost poziomu umiędzynarodowienia systemów produkcyjnych”

Działanie 3.4.2 “Bodźce do zakupu usług wspomagających umiędzynarodowienie na rzecz PMI”.

Tytuł projektu “Strategic Innovation Serenissima”

POR-FESR 2014-2020.
Dzięki udziałowi POR FESR 2014-2020 Regionu Wenecji Euganejskiej, firma I.T.A. S.r.l., opracowała proces dostępu i konsolidacji rynków zagranicznych Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Rosji a także krajów Europy Wschodniej i Północnej, gdzie firma nie była jeszcze obecna, poprzez promowanie za pośrednictwem stron internetowych wyjątkowości terytorium Wenecji Euganejskiej pod względem turystycznym.
Zakupionymi usługami w zakresie konsultacji było planowanie promocji i planowanie strategii ukierunkowanej na zdobywanie na tych rynkach rozmaitych produktów i usług związanych z turystyką.
Całkowita forma udzielonego wsparcia finansowego:

  • Planowanie Promocji: wydatki przeznaczone na wsparcie 16 800,00 €, kwota wkładu 6 720,00 €.
  • Planowanie Strategii: wydatki przeznaczone na wsparcie 28.000,00 €, kwota wkładu 11.200,00 €.


OSIĄGNIĘTE CELE.

Specjalistyczna usługa Planowania Promocji, poprzez realizację działań promocyjnych w zakresie informacji i ogłoszeń na rynkach międzynarodowych Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Rosji, krajów Europy Północnej i Wschodniej, umożliwiła wzrost widoczności firmy i wzrost liczby kontaktów przydatnych do zwiększenia obrotów I.T.A. Srl., przekształcając kontakty w klientów.
Specjalistyczna usługa Planowania Strategii, poprzez realizację planu internacjonalizacji, marketingu i penetrowania rynków zagranicznych, umożliwia obecnie prawidłową analizę różnych kontekstów odniesienia oraz określenie wytycznych pozycjonowania względem cech rynku docelowego.
Osiągnięto cele poprawy konkurencyjności firmy, poprzez:

  • zwiększenie widzialności treści i produktów firmy;
  • najlepsze pozycjonowanie w Google dzięki jednemu lub większej liczbie słów kluczowych;
  • wzrost odwiedzin z wyszukiwarek;
  • wzrost konwersacji/wpisów na stronie na rynkach docelowych.