Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1.REZERVACE

Rezervace je platná pouze po obdržení "Potvrzení", které Residence Serenissima pošle po zaplacení zálohy. V potvrzení rezervace je připojen formulář obsahující seznam nájemníků, který je třeba vyplnit, podepsat a vrátit, co nejdříve Residenci Serenissima. Následné žádosti o změnu termínu jako je zkrácení nebo změna období pobytu budou možny jen s poplatkem ve výši € 50,00 a zrušením případných využitých nabídek.

2. PLATBA

Aby rezervace byla považována za platnou, zákazník musí zaplatit jako zálohu 30% z ceny nájemného bankovním převodem (náklady hradí odesílatel), on-line platby kreditní kartou (VISA nebo Mastercard) na našich webových stránkách, nebo šekem (pouze prostřednictvím doporučeného dopisu) splatné ITA srl a adresované AGENZIA SERENA Corso del Sole 175, 30028 Bibione. Pro více informací navštivte odkaz na stránkách "Platby" na našich webových stránkách. Residence Serenissima si vyhrazuje právo odmítnout účty, které přicházejí více než patnáct dní po dni nabídky. Doplatek nájemného musí být zaplacen při příjezdu na Residence Serenissima - Via del Sagittario, 41-30028 - Bibione v hotovosti (částky pod € 15.000,00), přes ATM (Cirrus Maestro), kreditní kartou (Visa a MasterCard) nebo šekem vypláceným na ITA srl.

3. PODMÍNKY ZRUŠENÍ REZERVACE

V případě zrušení vaší rezervace alespoň 4 týdny před příjezdem obdržíte voucher ve výši již zaplacené celkové částky, platný pro novou rezervaci v naší Residenci v letošním nebo následujícím roce. Při pozdějším zrušení zaplacená částka propadá . V případě předčasného odjezdu, pozdního příjezdu nebo v případě nenastoupení na pobyt bude vyžadováno 100% z dohodnuté ceny.
Nabídky s nevratnou platbou nemají možnost vracení zaplacené celkové částky v případě zrušení rezervace.
Proto doporučujeme uzavření pojištění storna pobytu.

4. PŘÍJEZD

Obsazení apartmánu musí probíhat v určený den mezi 16:00 a 19:30. V případě zpoždění se ohlaste neprodleně na Residenci Serenissima (Tel. +39 0431 1945188). V opačném případě bude apartmán k dispozici pouze druhý den. Po příjezdu je nutno předložit doklady o totožnosti všech osob k registraci.

5. Pobyt

Je zakázáno ubytovat více lidí (včetně dětí), než je uvedeno v dopise ze dne potvrzení, každá změna musí být sdělena a přijata recepcí. Můžete přivézt malá domácí zvířata, pokud to bude dříve sděleno a schváleno Residencí Serenissima. Všichni hosté jsou povinni dodržovat ubytovací řád Residence Serenissima, a hlavně dodržovat pravidla týkající se klidu během odpoledne a noci.

6. ZÁLOHA

Zákazník se zavazuje, že bude udržovat v dobrém stavu bytové zařízení (nádobí, lednice, matrace, atd.). Stížnosti týkající se stavu bytu a jeho vybavení musí být nahlášeno do 24 hodin po příjezdu. Jakékoliv rozbití nebo poškození musí být kompenzováno. Jako záruka za dodržování všech pravidel ,údržbu a správné používání bytu, podle uvážení Residence Serenissima, může být požadována záloha při vyzvednutí klíčů, která bude vrácena v den odjezdu po kontrole dobrého stavu bytu.

7. ODJEZD

Apartmán musí být uvolněn do 10 hod v určený den. Odjezd se musí konat během úředních hodin, aby naši pracovníci mohli zkontrolovat stav a čistotu. Residence Serenissima, na vyžádání, může povolit odjezd mimo pracovní dobu, ale v tomto případě si vyhrazuje právo ponechat si zaplacenou zálohu , kterou vrátí poštou po nezbytných kontrolách . V případě, že zákazník ukončí pobyt před dohodnutým termínu, nemá nárok na snížení poplatku, a proto není možné požadovat vrácení zaplacené zálohy.

8. ODPOVĚDNOST POBYTU

Residence Serenissima nemá žádnou odpovědnost za rozbití, nehody, ztráty, krádeže a nepříjemností obecně, které by mohly nastat v bytě. Residence Serenissima pomůže s vyřešením případných problémů, za předpokladu, že veškeré žádosti o náhradu škody budou dohodnuty na místě. Právní spory řeší soud v Benátkách.

9. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Residence Serenissima si vyhrazuje v případě neočekávaných problémů týkajících se apartmánu právo jej nahradit jiným apartmánem na stejné úrovni. V tomto případě budou veškeré další náklady účtovány na Residenci Serenissima. Konkrétní žádosti na apartmán (počet, podlahy, orientace, pohled, atd) se berou v úvahu, ale bez záruky. Popisy vybavení bytů v našem katalogu se mohou výjimečně měnit. Informujeme naše zákazníky, že autorizovaní pracovníci Residence Serenissima mohou vstoupit do apartmánů na úklid a pro případné opravy , údržby i v nepřítomnosti nájemníků.

10. PŘIJETÍ

Klient rezervací přijímá stanovené podmínky v tomto dokumentu.