Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. 
Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje. Sprezentuj swojej rodzinie specjalne wakacje.
Oblicz koszt
  • Apartment 1

Oferty z dniazobacz wszystkie

Płatność

MOŻESZ DOKONAĆ PŁATNOŚCI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

✔ Płatność gotówką (dla kwot poniżej € 3.000,00)

✔ Płatność online (patrz box na stopce strony)

✔ Przelew bankowy (patrz poniższe instrukcje)


DANE BANKU:
BANK:         S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE
Beneficjant: ITA s.r.l.
IBAN CODE: IT 97 I 08965 36291 005005011391
BIC CODE:   CCRTIT2TU00

 

WAŻNE:
Wpisać w powodzie wpłaty następujące dane:
- Nazwisko osoby dokonującej rezerwacji;
- Typologię zarezerwowanego apartamentu oraz termin pobytu;
- Nie akceptuje się zwykłych PRZEKAZÓW ani PRZEKAZÓW on line.

Prosimy wysłać mailem lub faksem kopię dokonanej płatności.

Visa-Mastercard
tel. (+39) 0431 1945188
fax (+39) 0431 43419
E-mail: info@agenzia-serena.it

 • ,
 • Dlaczego ta informacja?
  Na tej stronie opisany jest sposób zarządzania stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych korzystających z niej użytkowników. Chodzi o informację, przekazywaną w myśl art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/20013 Kodeksu ochrony danych osobowych do osób korzystających z usług internetowych Residence Serenissima, dostępnych w formie telematycznej z adresu: http://www.serenissima-bibione.it/

  Właściciel danych osobowych
  W przypadku korzystania z niniejszej strony mogą zostać zebrane, w celu przetwarzania, dane dotyczące zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować osób.
  Właścicielem danych osobowych jest: Responsabile Struttura
  Residence Serenissima
  Adres e-mail:

  Miejsce przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych związane z usługami internetowymi mają miejsce w siedzibie Residence Serenissima i są używane wyłącznie przez personel przeznaczony do przetwarzania, lub przez ewentualne osoby zatrudnione przy okazjonalnych czynnościach związanych z konserwacją. Żadne dane pochodzące ze strony internetowej nie są przekazywane lub propagowane. Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy zwrócili się o przesłanie materiałów informacyjnych wykorzystywane są wyłącznie w celu zrealizowania usługi lub świadczenia. Wyjawiane są osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zrealizowania żądania (np. usługa wysyłki).

  Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika
  Nieobowiązujące, celowe i dobrowolne przesyłanie maili na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej skutkuje pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnym do wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, jak również innych, zawartych w mailu danych. Specjalne syntetyczne informacje są przedstawione na stronach internetowych w celu skłądania zapytań.

  Sposób przetwarzania Dane będą przetwarzane przez automatyczne narzędzia przetwarzania oraz wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Zostały zastosowane szczególne środki ostrożności, mające na celu chronienie danych przed ich utratą, niedozwolonym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem.

  Prawa użytkownika
  Zgodnie z art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych (Rozporządzenie z mocą ustawy 196/2003) Osoby do których odnoszą się dane osobowe mają prawo do otrzymania potwierdzenia lub braku potwierdzenie istnienia danych i do zapoznania się z zawartością i z pochodzeniem, do sprawdzenia ich prawidłowości lub wymagania ich zmiany na podstawie art. 7 wymienionego dekretu nr 196/2003. Na podstawie wyżej wymienionego artykułu istnieje prawo kasowania, zmiany w anonimowej formie lub zablokowania przetwarzanych danych, a także sprzeciwianie się do ich przetwarzania. Przedmiotowe pytania należy kierować do właściciela przetwarzania danych.

 • * Я принимаю обработку персональных данных