Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. 
Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou. Dopřejte své rodině speciální dovolenou.
Žádost o dostupnost
    • Apartmán 1

Dnešné špeciálne ponukyZaregistrujte se

Ochrana údajů

Proč toto varování?
Tato stránka popisuje, jak jsou zpracována úložiště webu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří jej používají .
Toto oznámení se podává na základě článku 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Kód pro ochranu osobních údajů pro ty, kteří jsou v interakci s webovými službami Residence Serenissima přístupných na internetové adrese: http://www.serenissima-bibione.it/.

Správce údajů
Po konzultaci těchto stránek mohou být zpracovány údaje o identifikovaných nebo identifikovatelných osobách.
Držitel jejich zpracovaní je: Responsabile Struttura
Residence Serenissima
E-mail:

Místo zpracování dat
Zpracování dat vztahující se k webovým službám těchto stránek, se uskutečňuje v Residence Serenissima, a jsou zpracovávány pouze zodpovědnými zaměstnanci nebo jinými odborníky údržby.webových stránek.
Data z webové služby nejsou sdělována ani šířena.
Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří žádají o vyslání informačních materiálů, se používájí pouze k provedení služby nebo jiných žadostí a sdělovány jsou dalším stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné za účelem např. náklady na služby a pod.

Nepovinné údaje uživatele
Zaslání nepovinných údajů dobrovolně na e-mailové adresy uvedené na této stránce dovolují získání adresy odesílatele, která je nutná k odpovědi na požadavky a k jiným údajům obsažených ve zprávě.
Informativní specifikace syntézy podaná na našich webových stránkách je připravena k používání.

Metody zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny.
Jsou přijata zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému užití a k neoprávněnému přístupu.

Práva dotyčného
Podle článku 7 zákoníku, jde o ochranu osobních údajů (legislativního nařízení 196/2003)Osoby, na které se vztahují osobní údaje mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci těchto údajů, znát obsah a původ, ověřovat jejich správnost nebo požádat o jejich integraci, aktualizaci nebo opravy,požádat o zrušení, o anonymní transformaci nebo o blokování údajů, v případě v rozporu se zákonem, a také postavit se proti případnému použití osobních údajů z legitimních důvodů. Tyto žádosti musí být adresovány správci údajů.